izvor podataka: poirot

Naziv

Modeliranje svojstava materijala i parametara procesa

Modelling of materials and process parameters

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

120-1201780-1779

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama