izvor podataka: poirot

Naziv

Difuzijsko modificiranje čelika karbidnim slojevima

Diffusion modification of steels by carbide layers

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

120-1252973-1814

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama