izvor podataka: poirot

Naziv

RAZVOJ NOVIH PROLIJEKOVA I LIJEKOVA PROTIV VIRUSA I RAKA

DEVELOPMENT OF THE NOVEL ANTIVIRAL AND ANTITUMORAL PRODRUGS AND DRUGS

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

125-0982464-2922

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama