izvor podataka: poirot

Naziv

Novi materijali i katalizatori za održive tehnologije

New materials and catalysts for sustainable technologies

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

125-0982904-2923

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama