izvor podataka: poirot

Naziv

Biokeramički, polimerni i kompozitni nanostrukturirani materijali

Bioceramic, Polymer and Composite Nanostructured Materials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

125-1252970-3005

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama