izvor podataka: poirot

Naziv

Inovativni grafički materijali

Innovative printing materials

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

128-0000000-3288

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama