izvor podataka: poirot

Naziv

Tranzicija u književnosti/književnost u tranziciji

Transition in Literature/Literature in Transition

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-0000000-0744

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama