izvor podataka: poirot

Slobodne i uvjetovane izgovorne mijene jezičnih čestica u općem hrvatskome

Free and Conditioned Pronunciation Changes of the Linguistic Elements in General


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-0000000-0745

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00