izvor podataka: poirot

Naziv

Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu u Hrvatskoj

Silex, Technology and Adaptation in the Stone Age of Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-0000000-0871

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama