izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatska modernog i suvremenog doba: europski modeli i hrvatski identiteti

The Croatia of Modern & Contemporary Times: European Models &Croatian Identities

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-0000000-3108

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama