izvor podataka: poirot

Naziv

Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva

Encyclopaedia of the Croatian Glagolitic Tradition

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1300620-0632

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama