izvor podataka: poirot

Naziv

Stara povijest u hrvatskim povijesnim znanostima: teorija, praksa, priručnici

Ancient history in Croatian historical sciences: theory, practise, handbooks

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1300644-0640

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama