izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatski jezični resursi i njihovo obilježavanje

Croatian Language Resources and Their Annotation

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1300646-0645

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama