izvor podataka: poirot

Naziv

Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)

New Records of Croatian Oral Literature (systematization and valorization)

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1300787-0789

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama