izvor podataka: poirot

Naziv

Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja

Triplex Confinium: Croatian Fluvial Multiple Borderlands

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1300855-0939

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama