izvor podataka: poirot

Naziv

Njemački i hrvatski u dodiru - sociokulturni aspekti i komunikacijske paradigme

German and Croatian in contact - sociocultural aspects & communicative paradigms

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1300869-0826

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama