izvor podataka: poirot

Naziv

Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi

Curriculum of social competences and relations at school

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

130-1301761-1765

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama