izvor podataka: poirot

Naziv

Funkcijska dijagnostika moždane cirkulacije

Functional diagnostics of cerebral circulation

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

134-1340036-0034

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama