izvor podataka: poirot

Naziv

Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem

Defining of Intermodal Transport Corridors Using Multi-criteria Decision-making

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

135-1352586-2591

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama