izvor podataka: poirot

Naziv

Ekološki prihvatljiva tehnologija uzgoja povrća u krškim područjima

Ecologically acceptable vegetable production in karst regions

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

147-1782133-0453

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama