izvor podataka: poirot

CAD/CAM tehnika za modernu izradbu alata za lim od visokočvrstih čelika u 4D

CAD/CAM method of modern tool construction for highstrength steel plates in 4D


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

152-1201787-1478

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00