izvor podataka: poirot

Naziv

Holografski logički analizator

Holographic logic analyser

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

165-1652017-2016

01.03.2007

31.12.2013

nije evidentirano

HRK 340.000,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama