izvor podataka: poirot

Naziv

Palinološke odlike nektara i meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis)

Palynological characteristics of nectar and honey of sage (Salvia officinalis)

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

178-0000000-3580

01.01.2007

31.12.2013

nije evidentirano

HRK 34.588

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama