izvor podataka: poirot

Naziv

Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite

Technological parameters of traditional cheesemaking for their protection

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

178-1782128-2121

01.01.2007

31.12.2013

nije evidentirano

HRK 542.500,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama