izvor podataka: poirot

Naziv

Strukturno-geomorfološka karta RH 1:100.000

Structural-Geomorphological Map of the Republic of Croatia 1:100.000

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

181-1811096-1102

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama