izvor podataka: poirot

Naziv

Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske

Basic Engineering Geological Map of the Republic of Croatia (BEGM of the RC)

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

181-1811096-1795

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama