izvor podataka: poirot

Naziv

Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske

Basic hydrogeological map of the Republic of Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

181-1811096-3165

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama