izvor podataka: poirot

Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova

Holocene sediments as archives of environmental change in the Adriatic basins


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

181-1953068-0363

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00