izvor podataka: poirot

Naziv

Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova

Holocene sediments as archives of environmental change in the Adriatic basins

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

181-1953068-0363

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama