izvor podataka: poirot

Naziv

Interpretativne razine tradicije

Interpretative Levels of Tradition

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

189-1890666-0664

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama