izvor podataka: poirot

Naziv

Tradicijska kultura, globalizacija i lokalne prakse

Traditional Culture, Globalization and Local Practices

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

189-1890668-3141

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama