izvor podataka: poirot

Naziv

Erozija i klizišta kao skupni geohazardni događaj

Erosion and landslides - a joint geohazard

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

195-0000000-2233

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama