izvor podataka: poirot

Mikrofosilne zajednice u karbonatnim naslagama Krških Dinarida

Microfossil assemblages in carbonate deposits of Karst Dinarids


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

195-1953068-0242

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00