izvor podataka: poirot

Naziv

Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti

Complex traits variation and health in children, adults and centenarians

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

196-1962766-2747

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama