izvor podataka: poirot

Naziv

Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće)

Croatia´s Medieval Archaeological Heritage (5th - 17th Century)

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

197-1970677-0676

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama