izvor podataka: poirot

Naziv

Bolesti pankreato-bilijarnog sustava: etiologija, dijagnostika i terapija

Pancreaticobiliary tract diseases: etiology, diagnostics and treatment

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

198-0000000-1124

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama