izvor podataka: poirot

Naziv

Imunobiologija kronične B-limfocitne leukemije i mikrookoliš

Immunobiology of chronic B-lymphocytic leukemia and microenvironment

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

198-1980955-0953

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama