izvor podataka: poirot

Funkcionalni verbotonalni dijagnostički program za djecu oštećena sluha i govora

Functional verbotonal diagnostic program for hearing- speech impaired children


U posljednjem desetljeću rehabilitacijski rad ukazuje na pretežitost centralnih smetnji slušanja i govora nad perifernima. Porast broja neurorizične djece, kod koje su sluh ili govor samo jedna od oštećenih funkcija, postavlja zadatak da se prati plastičnost središnjeg živčanog sustava kako bi se rehabilitacijom pospješilo sazrijevanje, oporavljanje i preusmjeravanje poruka živčanim putovima. Rezultati u našoj rehabilitaciji slažu se sa svjetskim stajalištem o plastičnosti mozga, što su do sada potvrdile SPECT, PET i fMRI studije. Raspoloživa audiovestibulometrijska, neurofiziološka i fizijatrijska oprema s funkcionalnim verbotonalnim audiorehabilitacijskim, logopedskim, psihologijskim i psihijatrijskim ispitivanjima daje osnovu za izradu funkcionalnog dijagnostičkog programa za praćenje i usmjerenu rehabilitaciju slušno i govorno oštećene djece.// Cilj ovog projekta je izraditi opći funkcionalni verbotonalni dijagnostički program za djecu oštećena sluha i govora, individualno prilagođen vrsti i opsegu oštećenja, ali i funkcijskim osobitostima djeteta, odnosno, ubrzati proces postavljanja funkcionalne dijagnoze i poboljšati usmjerenu rehabilitaciju. Želi se odgovoriti na pitanje koja područja moždane kore preuzimaju funkciju oštećenih dijelova kore, i koji putovi zamjenjuju isključene, unutar sustava za osjet prostora.//Posebni ciljevi su odgovoriti što se događa tijekom rehabilitacije : 1. slušno oštećene djece (prijelaz sa somatosenzoričkog na kohlearno slušanje); 2.djece s ugrađenom umjetnom pužnicom (korištenje nerabljenih osjetnih putova), 3. djece oštećena govora (smetnje u razvoju govora kod uslijed usporene mijelinizacije SŽS-a, oštećenje govorne funkcije nakon moždanih oštećenja).//Očekuje se da će ovo istraživanje odgovoriti općim funkcionalnim dijagnostičkim programom rehabilitacijskih smjernica i praćenja za djecu oštećena sluha i govora svih vrsta i stupnjeva oštećenja.//Tijekom istraživanja rezultati će se provjeravati u dijagnostičkoj i rehabilitacijskoj praksi, a biti će statistički ispitani na primjerenom uzorku ispitanika (100). //Ovo istraživanje ima primijenjeno značenje, jer će se rezultati moći koristiti u dijagnostičkom i rehabilitacijskom radu s djecom oštećena sluha i govora, a ne ograničava se samo na stručnjake koje primjenjuju verbotonalnu metodu rehabilitacije slušanja i govora.Od posebne će koristi biti za djecu oštećena sluha i govora jer će pridonijeti njihovom bržem i uspješnijem uključenju u svakodnevnu životnu sredinu.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

207-0000000-2293

01.01.2007

01.01.2013

nije evidentirano

HRK 151.668,00