izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir

Croatian terms for European concepts: a terminological-termonographic framework

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

212-1300619-2622

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama