izvor podataka: poirot

Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima

Word-Formation Models in pre-Renascence Croatian Štokavian Dictionaries


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

212-2120920-0928

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00