izvor podataka: poirot

Naziv

Kvantifikacija i parametrizacija akumulacije FDG-a pomoću PET-a

Quantification and parameterization of FDG uptake with PET

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

214-0362214-2055

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama