izvor podataka: poirot

Naziv

Zajednička molekularna osnova etiopatogeneza koštanih poremećaja u ljudi

Shared molecular basis of human bone disorders

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

214-1080229-0163

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama