izvor podataka: poirot

Naziv

Dvostruki model ovarijalne kancerogeneze - molekularna i morfološka studija

Dualistic model of ovarial cancerogenesis - molecular and morphological study

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

216-0000000-0484

01.01.2007

31.12.2013

nije evidentirano

HRK 414.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama