izvor podataka: poirot

Odrednice zdravlja i bolesti u općoj i izoliranim ljudskim populacijama

Determinants of health and disease in general and isolated human populations


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

216-1080315-0302

01.01.2007

31.12.2013

nije evidentirano

HRK 460.000,00