izvor podataka: poirot

Naziv

Antropološka analiza kostura ranosrednjovjekovne populacije iz južne hrvatske

Anthropological analysis of an early medieval population from south Croatia

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

216-2160800-0799

01.01.2007

31.12.2013

nije evidentirano

HRK 158.327,30

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama