izvor podataka: poirot

Naziv

Fizikalno-kemijski i metabolički čimbenici rizika stvaranja kamenaca

Physico-chemical and metabolic risk factors of urinary stone formation

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

219-2192190-2069

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama