izvor podataka: poirot

Naziv

Prevencija stvaranja i recidiva mokraćnih kamenca

Prevention of urinary stone formation and recurrences

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

219-2192190-2186

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama