izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatska književnojezična baština (16 – 19. st.) u suodnosu s europskom

Croatian Literary Language Heritage (16th to 19th century) and its Relation to t

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

226-2261681-0672

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama