izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatska bibliografija dječjih knjiga do 1945.

Croatian Bibliography of Childrens Books before 1945

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

227-2270674-0724

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama