izvor podataka: poirot

DALMATINSKI KATASTRI 19. st.

19th Dalmatian Cadastre


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

244-2440820-0748

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00