izvor podataka: poirot

Naziv

Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja

Development of creativity in life-long teacher education

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

245-1221170-1063

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama